ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เปา
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กำแพงเพชร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
รูปภาพ
: