ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
chin jung
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยอห์น 15:13 พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: