ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โนนี่ี่
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเพื่อนๆทุกคน
รูปภาพ
: