ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้งกั้ง
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักทุกคน
รูปภาพ
: