ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
deaw
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
5555555555
รูปภาพ
: