ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
naix-hiv
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีต้อนรับคะ
รูปภาพ
: