ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หลุยส์
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นราธิวาส
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักผม และคุณด้วย
รูปภาพ
: