ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Ruth
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ถอยไม่ได้แปลว่าท้อ ท้อไม่ได้แปลว่ายอมแพ้
รูปภาพ
: