ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อิ๋ว
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Life for GOD
รูปภาพ
: