ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิด
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
เรามีพระองค์อยู่ในชีวิตของเราทุกคน
รูปภาพ
: