ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เกมส์
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยู่ที่ California ค่ะ
รูปภาพ
: