ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จัง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พันธกรของพระคริส
รูปภาพ
: