ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กล้วย
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ก.เอ๋ย ก.ไก่ ข.ในเหล้า ฃ.ของเรา
รูปภาพ
: