ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟิวส์
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีครับ ทุกคน
รูปภาพ
: