ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tui
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้า รักครอบครัว
รูปภาพ
: