ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป้อม
อายุ
:
20 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
ปีพ.ศ.2491ไม่มีให้เลยใช้ล่าสุดแทน
รูปภาพ
: