ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จอย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: