ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
sam แซม
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดี อยู่ พอ ประมาณ
รูปภาพ
: