ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
puiy
อายุ
:
47 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณและฉัน พระทรงนำพ้นภัยโดยพลัน
รูปภาพ
: