ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นู๋นิ่ม
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักพระองค์
รูปภาพ
: