ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เตย
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
โย้วววววววว
รูปภาพ
: