ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เตปอล
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ มารับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับ
รูปภาพ
: