ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนอนไหม
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
ไม่มีอะไรจาพูด
รูปภาพ
: