ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กระบี่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I love Jesus.
รูปภาพ
: