ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คิวส์
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สาวน้อยหลังเขาไม่สวย แต่ก็มีพระเยซูนำทางในชีวิต
รูปภาพ
: