ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jona
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
SON OF GOD
รูปภาพ
: