ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ว่าน
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Jesus Love Me
รูปภาพ
: