ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้นอ้อ
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอเพื่อนหนุนใจกันและกัน
รูปภาพ
: