ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หวาน
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
ถ้าเรา..มีจัยพระเจ้ามีทาง......
รูปภาพ
: