ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โน๊ต
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รองผู้จัดการ
รูปภาพ
: