ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
May God bless you all
รูปภาพ
: