ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอน
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ความรักต้องอดทนต่อทุกอย่าง
รูปภาพ
: