ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tong
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: