ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล่ห์
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กำแพงเพชร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดี
รูปภาพ
: