ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต๋อ
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: