ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิด
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
นมัสการพระเจ้า
รูปภาพ
: