ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
"AOM"
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ศีกษาเองทางเว็บไซค์
รูปภาพ
: