ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
AoM
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เพื่อนแนะนำมา
รูปภาพ
: