ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ake
อายุ
:
47 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
akkachaipattanailok
รูปภาพ
: