ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โย
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
รูปภาพ
: