ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทิพย์
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีใจที่ประเทศไทยมีอนุชนที่รักพระเจ้า
รูปภาพ
: