ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ออย
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
GOD IS SO GOOD
รูปภาพ
: