ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tamptamp
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รุจักกันหน่อย
รูปภาพ
: