ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tamptamp
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
to be friend
รูปภาพ
: