ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
E nu lek .....
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ฮักเมาละอ่อน !
รูปภาพ
: