ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบิก
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
zxcvbnm,......../
รูปภาพ
: