ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Pam
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I'm Pam,nice to meet you.
รูปภาพ
: