ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้ง
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
....ไว้วางใจในพระเจ้า.....
รูปภาพ
: