ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก่ง
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสงคราม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
ดีคับขอพระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: