ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โซ่
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับฉันวันนี้
รูปภาพ
: